Gizlilik Politikamız


Bu gizlilik politikası ile SOSYALOK.COM’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.


Kullanıcıların Adı – Soyadı, E-posta Adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaktır.


SOSYALOK.COM üyelerinin  Kişisel Bilgileri, bu Gizlilik Politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.


SOSYALOK.COM, Kişisel Bilgilerin ve kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak, SOSYALOK.COM tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SOSYALOK.COM’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

,

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının bilgileri, SOSYALOK.COM  haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile Kişisel Bilgiler SOSYALOK.COM  tarafından da güncellenebilecektir.


İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda Kişisel Bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.


SOSYALOK.COM internet sitesine kayıt olan her kullanıcı, SOSYALOK.COM Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.